Verslag – algemene ledenvergadering 2019

Plaats: Bernissesteyn (Driesprong 1 Zuidland) De Grote Zaal

Datum; 14 oktober 2019

Tijd: 19:30 uur inloop

Maandag 14-10-2019 vond de Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Bernisse plaats. We zijn om 19:45 begonnen in de grote zaal van Bernissesteyn.

De Buitengewoon was later gedrukt dan gepland en de bezorging was niet bij iedereen op tijd. Daardoor was niet iedereen tijdig geïnformeerd over deze bijeenkomst. Dat vinden wij erg vervelend en zullen daarom de komende jaren u weer per brief uitnodigen zodat u voldoende tijd heeft om het op te nemen in uw agenda. 

Op de avond is gesproken door Bas Muilwijk (voorzitter Huurdersvereniging Bernisse), Jan-Willem Mijnans (wethouder gemeente Nissewaard) en door Anja van der Sijde (directeur bestuurder woonstichting de Zes Kernen). De programma onderdelen werden aan elkaar gepraat door Arno Rozendaal die tevens voor een heldere presentatie gezorgd had.

Bas Muilwijk, voorzitter Huurdersvereniging Bernisse

Bas Muilwijk heeft stilgestaan bij het overlijden van onze secretaris Erik van Gent en van Martine Dekker, de manager van de Drenkwaard. We hebben twee actieve Zuidlanders verloren, we hopen dat de leeggevallen plaatsen snel ingenomen worden. We leven mee met de nabestaanden.

Terugkerend naar programma heeft Bas uitgelegd wat er het afgelopen jaar allemaal is ondernomen door de vereniging om uw belangen op de juiste plaats te laten landen. Zo is er een toelichting gegeven op de samenwerking met de woonstichting. Aandachtspunt hierin, was de huurverhoging (die op advies van de vereniging voor iedereen gelijk is gebleven). Ook het overleg met de overige huurdersvertegenwoordigingen werd besproken en het driejaarlijks overleg over de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de Huurdersvereniging Bernisse.

Jan-Willem Mijnans, Wethouder Nissewaard

De wethouder kwam, direct vanuit Valencia, precies op tijd om een toelichting te verzorgen op de samenwerkingen die er plaats vinden tussen woonstichting, gemeente en huurdersvereniging. Daarbij heeft hij aangegeven op welke manier duurzaamheid op de agenda staat bij de gemeente en dat we met ons allen trots mogen zijn op de manier waarop de woonstichting duurzaamheid op de agenda heeft staan. Verder heeft hij nog een aantal vragen beantwoord vanuit het publiek.

Anja van der Sijde, directeur bestuurders Woonstichting de Zes Kernen

Duurzaamheid hoog op de agenda bij onze woonstichting, op basis van een aantal praktische voorbeelden is door Anja een beeld geschetst van de grote inzet op duurzaamheid. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de doelstellingen op dit gebied tot uiting worden gebracht. Ook heeft Anja uitgelegd dat door isolatie en zonnepanelen het bedrag dat de huur daardoor ook minder kost.

Heb je nog vragen, wil je graag een keer een gesprek met één of meer van de bestuursleden, neem dan gerust contact op, om een afspraak te maken. Wij komen graag bij u op de koffie. 

Link naar de presentatie van deze avond: Presentatie ALV 14-10-2019 en de link naar het financieel verslag: Financieel verslag boekjaar 2018-2019

Bestuur Huurdersvereniging Bernisse,  Bas, Leni en Arno