Jaarkalender

2021 overleggen

  • 18-01-2021 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

  • 21-01-2021 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK

  • 08-03-2021 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

  • 11-03-2021 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

  • 31-05-2021 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

  • 03-06-2021 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

  • 15-11-2021 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

  • 24-11-2021 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK

Bijzondere data

  • 24-09-2021 Veldbezoek Heenvliet

Bezoek Huurdersvereniging Bernisse, RVC en directie aan Heenvliet in het kader van binding met de kernen.   

  • 29-11-2021 Algemene ledenvergadering

Jaarlijkse algemene ledenvergadering, alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging incl. programma van de vergadering via de BuitengeWoon en via de lokale media