Jaarkalender

2019 overleggen

  • 11-03-2019 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

  • 14-03-2019 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK

  • 10-06-2019 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

  • 13-06-2019 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

  • 09-09-2019 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

  • 12-09-2019 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

  • 14-10-2019 Algemene ledenvergadering

Jaarlijkse algemene ledenvergadering, alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging incl. programma van de vergadering 

  • 11-11-2019 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

  • 14-11-2019 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK