Jaarkalender

2022 overleggen

 • 7-03-2022 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

 • 17-03-2022 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK

 • 30-05-2022 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden

 • 02-06-2022 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

 • 05-09-2022 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

 • 08-09-2022 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK 

 • 07-11-2022 Bestuursvergadering

Intern bestuursoverleg, locatie rouleert tussen bestuursleden 

 • 10-11-2022 Formeel overleg

Overleg met directie woonstichting De Zes Kernen + afvaardiging van RvC, locatie kantoor DZK

Bijzondere data

 • n.t.b.  Veldbezoek Simonshaven

Bezoek Huurdersvereniging Bernisse, RVC en directie aan Simonshaven in het kader van binding met de kernen.   

 • n.t.b.  Veldbezoek Zuidland

Bezoek Huurdersvereniging Bernisse, RVC en directie aan Zuidland in het kader van binding met de kernen.

 • 12-05-2022 Algemene ledenvergadering

Jaarlijkse algemene ledenvergadering, alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging incl. programma van de vergadering via de BuitengeWoon en via de lokale media