Verslag – algemene ledenvergadering 2019

Plaats: Bernissesteyn (Driesprong 1 Zuidland) De Grote Zaal

Datum; 14 oktober 2019

Tijd: 19:30 uur inloop

Maandag 14-10-2019 vond de Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Bernisse plaats. We zijn om 19:45 begonnen in de grote zaal van Bernissesteyn.

De Buitengewoon was later gedrukt dan gepland en de bezorging was niet bij iedereen op tijd. Daardoor was niet iedereen tijdig geïnformeerd over deze bijeenkomst. Dat vinden wij erg vervelend en zullen daarom de komende jaren u weer per brief uitnodigen zodat u voldoende tijd heeft om het op te nemen in uw agenda. 

Op de avond is gesproken door Bas Muilwijk (voorzitter Huurdersvereniging Bernisse), Jan-Willem Mijnans (wethouder gemeente Nissewaard) en door Anja van der Sijde (directeur bestuurder woonstichting de Zes Kernen). De programma onderdelen werden aan elkaar gepraat door Arno Rozendaal die tevens voor een heldere presentatie gezorgd had.

Bas Muilwijk, voorzitter Huurdersvereniging Bernisse

Bas Muilwijk heeft stilgestaan bij het overlijden van onze secretaris Erik van Gent en van Martine Dekker, de manager van de Drenkwaard. We hebben twee actieve Zuidlanders verloren, we hopen dat de leeggevallen plaatsen snel ingenomen worden. We leven mee met de nabestaanden.

Terugkerend naar programma heeft Bas uitgelegd wat er het afgelopen jaar allemaal is ondernomen door de vereniging om uw belangen op de juiste plaats te laten landen. Zo is er een toelichting gegeven op de samenwerking met de woonstichting. Aandachtspunt hierin, was de huurverhoging (die op advies van de vereniging voor iedereen gelijk is gebleven). Ook het overleg met de overige huurdersvertegenwoordigingen werd besproken en het driejaarlijks overleg over de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de Huurdersvereniging Bernisse.

Jan-Willem Mijnans, Wethouder Nissewaard

De wethouder kwam, direct vanuit Valencia, precies op tijd om een toelichting te verzorgen op de samenwerkingen die er plaats vinden tussen woonstichting, gemeente en huurdersvereniging. Daarbij heeft hij aangegeven op welke manier duurzaamheid op de agenda staat bij de gemeente en dat we met ons allen trots mogen zijn op de manier waarop de woonstichting duurzaamheid op de agenda heeft staan. Verder heeft hij nog een aantal vragen beantwoord vanuit het publiek.

Anja van der Sijde, directeur bestuurders Woonstichting de Zes Kernen

Duurzaamheid hoog op de agenda bij onze woonstichting, op basis van een aantal praktische voorbeelden is door Anja een beeld geschetst van de grote inzet op duurzaamheid. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop de doelstellingen op dit gebied tot uiting worden gebracht. Ook heeft Anja uitgelegd dat door isolatie en zonnepanelen het bedrag dat de huur daardoor ook minder kost.

Heb je nog vragen, wil je graag een keer een gesprek met één of meer van de bestuursleden, neem dan gerust contact op, om een afspraak te maken. Wij komen graag bij u op de koffie. 

Link naar de presentatie van deze avond: Presentatie ALV 14-10-2019

Bestuur Huurdersvereniging Bernisse,  Bas, Leni en Arno

Erik van Gent overleden

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat bestuurslid Erik van Gent onverwachts op de leeftijd van 57 jaar is overleden.

Erik is al vele jaren bestuurslid van de huurdersvereniging en heeft altijd met trots de belangen van de huurders vertegenwoordigd.

Wij wensen zijn familieleden en naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur Huurdersvereniging Bernisse,

Bas Muilwijk, Leni Manintveld, Arno Rosendaal

Verankering RvC – Oudenhoorn

Op 12-04-2018 zijn uw bestuursleden van de huurdersverenging op bezoek geweest in Oudenhoorn. In het kader van de “verankering RvC” hebben we daar uitgebreid gesproken met een aantal prominente Oudenhoorenaars die naast hun persoonlijke relatie met het dorp ook een relatie hadden met een actieve vereniging.


In het periodiek overleg met directie en RvC van medio februari 2019 is vanuit zowel de directie als de RvC het verzoek gekomen of wij als huurdersverenging mee wilde denken over de verankering van de RvC in de normen en waarden van onze mooie dorpen. Uiteraard willen wij dat! daarom zullen wij de RvC op een informele manier kennis laten maken met al onze mooie dorpen. Dit doen wij door het organisaren/facaliteren van gesprekken met inwoners en actieve bestuursleden van verenigingen, die kunnen vertellen over het dagelijks leven in het dorp en de wensen die daar mij samengaan. Ook komen lokale uitdagingen ter sprake en de verwachtingen voor de komende jaren. De leden van de RvC kunnen op deze manier op een plezierige en ongedwongen manier kennismaken met onze leefomgeving en dit biedt hun de mogelijkheid om passend te werk te gaan bij het formuleren van het meerjarenbeleid van stichting de Zes Kernen.


Het volgende bezoek zal tussen nu en ongeveer een halfjaar plaatvinden. Heeft u nog suggesties? wie moeten we echt spreken of bent u zelf in de gelegenheid om kennis te maken? neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat.

Ondertekening prestatieafspraken Nissewaard en Hellevoetsluis

Na de overgang van Oudenhoorn naar de gemeente Hellevoetsluis spreekt de huurdersvereniging met twee gemeenten. Zowel Nissewaard als Hellevoetsluis stellen prestatieafspraken vast. Beide zulllen worden ondertekend door een afvaardiging van de gemeente, directie woonstichting de Zes Kernen en afvaardiging van de Huurdersvereniging.

  • Woensdag 5-12-2018 ondertekening prestatieafspraken gemeente Nissewaard
  • Vrijdag 7-12-2018 ondertekening prestatieafspraken gemeente Hellevoetsluis

Beide ondertekende exemplaren zullen ná bovengenoemde data te downloaden zijn vanaf deze website

 

Update:

De eerste handetekeningen zijn gezet bij de Gemeente Nissewaard: Prestatiekader en afspraken 2019-2023

Ook de handtekeningen zijn gezet bij de Gemeente Hellevoetsluis: Prestatieafspraken Gemeente Hellevoetsluis

Algemene ledenvergadering 2018

Plaats: Bernissesteyn (Driesprong 1 Zuidland) De Grote Zaal

Datum; 5 november 2018

Tijd: 19.30 uur inloop

 

BESTE LEDEN VAN DE HUURDERSVERENIGING BERNISSE;

en dat bent u, huurder van de Woonstichting De Zes Kernen

 

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Huurdersvereniging Bernisse staat dit jaar in het teken van veiligheid van uw woningen en van uw dorp.

Besproken wordt de gevoelde veiligheid en de werkelijke veiligheidssituatie; dat zijn twee verschillende benaderingen van onze veiligheid. Politie en Brandweer lichten u in!

De kranten, een aantal televisieprogramma’s en ook sommige politieke partijen hebben er baat bij als er een gevoel van onrust ontstaat bij onze inwoners. Slecht nieuws verkoopt immers wel en goed nieuws niet.

 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Bernisse hoopt op een grote opkomst want de informatie die u krijgt, is van groot belang voor alle inwoners van onze dorpen. We hopen hiermee dat de veiligheid van onze dorpen voor de toekomst verbetert, zodat wij allen en onze (klein)kinderen er nog met veel plezier blijven wonen.

 

Programma

Aanvang: 20.00 uur

– korte introductie van het bestuur (5 min)

– korte presentatie (dia) van wethouder Mijnans over de relatie Gemeente <-> Woonstichting De Zes Kernen

ca 20.30 uur

–   Hoe veilig zijn ‘onze dorpen’? diapresentatie van dhr. Rijneveldshoek  Operationeel Expert-Wijk  Politie | Rotterdam | District Rijnmond Zuid-West

ca 21.00 uur korte pauze

ca 21.15 uur

* Hoe veilig zijn ‘onze huizen’en die van onze buren? diapresentatie van mevr. Bernadette Bakker

Coördinator Brandweer Informatie Centrum Hellevoetsluis

ca 22.00 uur gezellige nazit met hapjes en drankjes. We hopen dat onze gasten en ook Anja van der Sijde bij de nazit aanwezig kunnen zijn.

Oprichting Huurdersvereniging Bernisse

Per 1 oktober 2016 is Huurdersvereniging Bernisse een feit!